Orkestrets Historie

HistorieOrkestret er et dansk Brass Band som startede i 1973, men først den 8. april 1975 blev der holdt stiftende generalforsamling. Medlemmerne er tidligere FDF’ere fra forskellige FDF kredse i Københavns området.
Orkestret har som formål igennem musikken at opnå hyggeligt kammeratskab og musikalsk dygtiggørelse.
Flere af orkestermedlemmerne har kendt hinanden og spillet sammen fra den tidlige barndom. Orkestret har for øjeblikket 20 medlemmer.
Trut Brass Band har igennem årene medvirket ved adskillige arrangementer af forskellig karakter. Orkestret har underholdt flere tusinde FDF’ere på landslejr i Jylland, ældre på plejehjem, julekoncerter på Tingstedet, spillet i Valby Kulturhus, jule- og skoleafslutningskoncerter i Ålholm Skole igennem mange år samt andre steder i Valby, ved adskillige firma- og foreningsrelaterede opgaver bla. på Bakkens friluftsscene i dyrehaven og i Korsbæk, i Korea, i Grønland i Nuuk (i forbindelse med Grønlands nationaldag den 21. Juni) osv…osv…(Se under Fotoalbum).

Repertoiret spænder vidt, lige fra almindelig messingblæser musik til nyere populær musik.


Orkestrets DIRIGENT er
Søren E. Sørensen. Interessen for orkestermusik begyndte i FDF, hvor han senere fik dirigentundervisning af Erik Hammerbak. Via (DAM) Dansk Amatørmusik´s dirigentkurser har han modtaget undervisning af Jørgen Fuglebæk, Peter Ettrup Larsen, Frans Rasmussen og Peter Harbeck, og sideløbende haft kapelmester Aage Bonde Larsen som mentor. Søren har haft dirigentopgaver i HT Orkestret, hvor han tillige er solotrompetist. Har også i en periode været dirigent for Fredensborg Byorkester.